Skeeter x Magic

De achtste week
The eighth week

Deze week hadden we wat pech. Een hoop uitjes die we hadden gepland konden niet doorgaan, doordat een aantal pups flink ziek zijn geworden. Waarschijnlijk één of ander vervelend virus. Maar ze zijn er allemaal weer helemaal bovenop gelukkig. 
Gelukkig hadden we voordat de pups ziek werden en daarna nog een paar dagen gehad om leuke dingen te doen! We zijn naar het station geweest, waar de pups een aantal intercity's voorbij hebben zien razen en meerdere keren naar verschillende bossen voor een lekkere wandeling. Op het winkelplein hadden de pups een hoop bekijks, wat goed uitkwam, want zo waren ze daarna wat rustiger in de winkel. Want we zijn naar de fotograaf geweest voor 'de' foto waar alle pups met Mama Magic op een rijtje zitten. Het resultaat zal hopelijk binnenkort online te zien zijn.
We hebben een uur moeten rijden naar Emmeloord voor de ogentest, waar alle oogjes gelukkig helemaal goed werden bevonden. Daarnaast hadden we deze week de puppy-test en hebben alle pups een nieuwe eigenaar gevonden! 
Al met al nog een enerverend weekje! 
Om het af te sluiten hebben we de laatste avond met het hele spul compleet 'bonte avond' gehad bij Riekje Harms. Over een puppy-katteloop, door een doolhof-tunneltje, nog een keer 'hoi' zeggen tegen Haflinger Blondy, heel veel speeltjes en botjes zoeken in een grote bak met hooi. Grote lol!

This week we had some bad luck. Many trips we had planned had to be canceled, because a few pups became ill. Probably some nasty virus. Luckily all pups are healthy again by this time!
Fortunately we had some time before and after the pups got ill to make trips and have fun! We've been to the  train station, where the pups could see (and hear!) 2 intercity's, we've been to several different forests for a nice walk. In the shopping centre the pups were very popular and all the attention made them a bit tired, so they were calmer when we went into the shop. We were at the photographer to make 'the' photo with Magic and all pups together in a row. The result is to be seen on the site.
We drove one hour to Emmeloord for the eye-test and luckily all puppy-eyes were okay! Besides the eye-test, the puppy-test has been taken place this week and all pups found a great new owner!
Quite an exciting week after all!
One of the Moving Spirit traditions is to celebrate the last evening with all pups together at Riekje Harms' place. Over an puppy-catwalk, through a maze-tunnel, saying HI again to Haflinger Blondy, lots and lots of toys, and searching bones in a big heap of hay. Big fun!!

Bumble Bee - 8 weeks old
Red merle female.
 5560 gram
Katydid - 8 weeks old
Red tri female
5940 gram
 

Weevil - 8 weeks old
Red merle female.
6060 gram

Firefly - 8 weeks old
Red tri female.
6080 gram

 
Skimmer - 8 weeks old
Red merle female.
5900 gram
Midge - 8 weeks old
Red merle female.
5600 gram
 
 

Cricket - 8 weeks old
Red tri male.
5990 gram


En nu een aantal foto's die we gedurende deze 8e week hebben gemaakt. Scroll je muis over de foto's voor meer info.

And now some photos that we made during the eighth week. Scroll your mouse over the pic's for more info.

Fire and Bumble: little frisbee-dogs!  - July 10 Bumble - July 10 Fire, Katy and Cricket. 3 red devils and a frisbee!! - July 10

Our favorite hobby.....

RUN Bumble - July 10
RUN Katy - July 12
RUN Weevil - July 13
RUN Fire - July 10

RUN Skimmer - July 10

RUN Midge - July 10
RUN Cricket - July 10

.....is.....

RUN RUN RUN - July 10
RUN RUN RUN!!

Skimmer and Weevil - July 10
Weevil and Fire - July 12
Weevil and Bumble - July 12

Chica playing with the pups - July 12

pups meeting Muffin - July 12

pups meeting Scottish Terrier Kayleigh - July 12

Bumble and Katy playing - July 12

Riekje busy with the socialisation (the adult dogs were shocked, we were rolling over the floor and the pups didn't care at all!! ;-)) - July 12

Blondy saying HI to Bumble - July 12

Fire gaiting - July 13

Midge, Weevil and Fire - July 13

Fire - July 13

Skimmer - July 13

Midge - July 13

pups on the catwalk - July 13
Skimmer and Midge - July 13


tired...

and now we're tired...

Back 1