Skeeter x Magic

De zevende week
The seventh week

De pups worden nu al echt groot. Ze zijn deze week veelvuldig meegeweest met de auto en kunnen nu ook makkelijk langere afstanden aan. We zijn weer een aantal keren naar bos of velden geweest waar de pups konden rausen. Maar daarnaast hebben we ook een uur met ze gereden naar 'dogservice', waar de pups weer veel mensen en verschillende honden konden ontmoeten. Ook de ganzen daar hebben we even bekeken. Een ander uitje was dichter in de buurt, maar minstens zo enerverend voor de pups. Ze hebben daar kippen, konijnen, katten, een kalkoen, een zwijn, paarden, schapen, Duitse doggen en Duitse Herders gezien. 
Ook een ritje naar Kootwijk werd enthousiast ontvangen en dan vooral het meertje daar! Echt gezwommen hebben de pups niet, maar tot hun buik het water in vonden de meeste wel erg leuk!

The puppies are almost big dogs now!  They have been to several places, always by car and can handle long distances easily. We took them to different spots in the forest, and open fields where they could run. And also to a dogfrisbee instruction lesson (more than one hour to get there) where they have met many people and different kind (also in age) of dogs and the eleven geese who live there too. An other trip, now in the neighbourhood, was as much exciting for the pups, because there live chickens, rabbits, cats, a turkey and a swine, horses, sheep, Great Danes and German Shepherds. Despite the lack of real summer weather, we drove to Kootwijk, for the clear water  and sand to play and dig in. They have not been swimming properly, but to walk into the water until your belly gets wet is big fun! 

Bumble Bee - 7 weeks old
Red merle female.
4880 gram
Katydid - 7 weeks old
Red tri female
5000 gram
 

Weevil - 7 weeks old
Red merle female.
5110 gram

Firefly - 7 weeks old
Red tri female.
5030 gram

 
Skimmer - 7 weeks old
Red merle female.
5010 gram
Midge - 7 weeks old
Red merle female.
4820 gram
 
 

Cricket - 7 weeks old
Red tri male.
4970 gram


Vorige week hebben de pups voor showhond gespeeld, deze week speelden we behendigheids-honden. We hebben helaas geen foto's van hun prestaties in de slurf, maar hier kan je zien hoe ze de tunnel namen!

Last week we played show-dog, this week we played agility dog. We haven't got pictures of their performances with the chute, but here you can see how they managed the tunnel!!

Bumble Bee

Katydid (going fast!!)

Weevil

 

Firefly

Skimmer

Midge

Cricket


En nu een aantal foto's die we gedurende deze 7e week hebben gemaakt. Scroll je muis over de foto's voor meer info.

And now some photos that we made during the seventh week. Scroll your mouse over the pic's for more info.

Skimmer enjoying the sand and fresh water - July 7 Fire showing nice sidegait on her way to the water - July 7

Cricket meeting a cat - July 5 Midge saying Hi! to a Great Dane - July 5 Weevil meeting a horse - July 5

Katy looking cute - July 1 Weevil and Katy fighting - July 1

Magic and Cricket playing with Katy - July 7

Katy - July 5 Weevil and Katy taking care of our stuff - July 7 Bumble on her favourite spot in the car - July 5

Puppies playing under mommy's supervision - July 7 Fire attacking Bumble - July 7

Cricket having fun in the water - July 7 Skimmer, Midge and Fire - July 7

Bumble on the run - July 6

Midge - July 6

Fire and Midge - July 6


Bumble, Weevil and Midge - July 6

Magic showing the forest to her pups - July 6

 

bye bye!!

We're going for another walk with mom! Bye!!

Back 1