Skeeter x Magic

De zesde week
The sixth week

De pups zijn ook deze week druk bezig geweest met de socialisatie. Vele ritjes met de auto, nieuwe omgevingen, korte wandelingetjes door het bos, bezoekje aan de dierenarts, waar ze gelijk helemaal zijn nagekeken en zijn gevaccineerd. En als hoogtepunt zijn we naar de basisschool geweest. Eerst zijn Genie en Magic geweest om samen met de dierenarts de kinderen uit te leggen hoe ze honden moeten benaderen. Nadat alle kinderen Genie en Magic hadden geaaid, hebben we de pups gehaald. Een groot succes. De kinderen vonden het geweldig en krijsten het uit van plezier, maar ze gingen verder perfect met de pups om. En de pups hadden grote lol!! Ze renden door het lokaal heen, werden overal geaaid en geknuffeld en sommigen probeerden dan gelijk bij de kinderen op schoot te kruipen.
Eten en groeien gaat nog steeds gestaag door. Ook brokjes worden met smaak weggewerkt, heel veel Rodi-vlees en af en toe nog een slokje melk bij Magic. En gelukkig vinden ze Rodi-worst ook heerlijk, zodat we daarmee de puppies op hun plek konden houden voor de staan-foto's!!

The pups have been busy with the socialisation this week, just like the weeks before. Many rides in the car, new environments, short walks through the forest, a visit to the veterinarian, where they had a complete check up and they got their shots. And best of all, we went to primary school with the pups! Genie and Magic went first and they taught, together with the vet, the children how they should approach dogs. When all kids had stroked Genie and Magic, we brought the pups into the classroom. A huge success! The children loved it and shouted and yelled, but they handled the pups perfectly. The pups had big fun! They ran through the room, were stroked and cuddled and some puppies immediatly tried to climb at the lap's of the kids.
The pups are still eating and growing very well. Besides Rodi-meat, they also like kibble very much and they still get some milk now and then from Magic. Luckily the pups also love the Rodi-sausages, so we could use that to stack the puppies for their stand-photos!!

   

   

Bumble Bee - 6 weeks old
Red merle female.
3960 gram
Katydid - 6 weeks old
Red tri female
4050 gram
 

   

   

Weevil - 6 weeks old
Red merle female.
 4080 gram

Firefly - 6 weeks old
Red tri female.
4060 gram

 

   

   

Skimmer - 6 weeks old
Red merle female.
4000 gram
Midge - 6 weeks old
Red merle female.
3850 gram
 

   

 

Cricket - 6 weeks old
Red tri male.
3970 gram


En nu een aantal foto's die we gedurende deze 6e week hebben gemaakt. Scroll je muis over de foto's voor meer info.

And now some photos that we made during the sixth week. Scroll your mouse over the pic's for more info.

pups at school - June 28 Midge getting her shots at the vet - June 30 pups at school - June 28
 

Weevil - June 27

Katy in a hurry, as always ;-) - June 27

Bumble playing keek-a-boo - June 27

pups having fun - June 27

Cricket retrieving - June 25 Bumble and Granny Genie - June 29 Bumble retrieving - June 25
 
Mommy Magic playing with her kids - June 25 Midge - June 25

Fire and Weevil coming - June 25

Pinto and Weevil - June 29 Bumble trotting - June 29 Mommy Magic and Midge - June 29

Skimmer smiles - June 27

Ha, we still do the 'puppy-smile'!! :-))

Back 1