Skeeter x Magic

De derde week
The third week

 

Zoals verwacht  hebben de pups deze week  hun oogjes en oortjes geopend. Hierdoor ging er echt een wereld open voor de pupjes en ze vonden allemaal nieuwe bezigheden. Ze hebben heel hard geoefend met gillen, blaffen, grommen en piepen. Ook zijn ze begonnen met wat spelen met elkaar. Dit werd in de loop van de week steeds meer en is echt een genot om naar te kijken! Verder hebben de pups besloten dat ze de wijde wereld willen verkennen. Ze hebben deze week meerdere pogingen gedaan om uit de werpkist te komen en uiteindelijk hebben we woensdag (ze waren toen precies 3 weken oud) de ren opgebouwd en de pups de kans gegeven om de ren te verkennen. Spannend! 
Magic wordt steeds toleranter tegenover mensen en dieren als het om haar pups gaat. Ook vreemden mogen nu komen kijken en af en toe wat knuffelen met de pups. 

As expected the pups have opened their eyes and ears this week. This opened a whole new world for the puppies and they found several new things to do. They practiced very hard in screaming, barking, growling and  squeaking. They also started to play a bit with each other, which extended during the week and it really was a joy to watch! Furthermore the pups have decided that they want to explore the world. They did several attempts to get out of the whelping box and finally at Wednesday (when they were exactly 3 weeks old) we set up the playground and gave the pups the chance to explore it. Exciting!
Magic gets more tolerant towards people and animals concerning her pups. Strangers can see the pups now and cuddle them a bit.

Bumble Bee - 3 weeks old
Red merle female.
1400 gram
Katydid - 3 weeks old
Red tri female
1390 gram
 

Weevil - 3 weeks old
Red merle female.
1510 gram

Firefly - 3 weeks old
Red tri female.
1520 gram

 
Skimmer - 3 weeks old
Red merle female.
1500 gram
Midge -3 weeks old
Red merle female.
1400 gram
 
 

Cricket - 3 weeks old
Red tri male.
1360 gram


En nu een aantal foto's die we gedurende deze 3e week hebben gemaakt. Scroll je muis over de foto's voor meer info.

And now some photos that we made during the third week. Scroll your mouse over the pic's for more info.

Midge - Puppysmile - June 3 Bumble - June 5
 
Midge in an attempt to climb out of the whelping box - June 4 Bumble sleeping - June 6 Katy - June 7
 
Weevil was the first to show play-behaviour! - June 4 Weevil playing for the very first time - June 4
 
All pups exploring the playground - June 9 Brave Midge going through the tunnel - June 9 Weevil and Bumble exploring the playground together - June 9
 
sleeping beauties! - June 3 Funny Midge - June 6
 
Fire and Bumble - June 6 Katy - June 9 Skimmer sleeping on the weighing scales - June 9
 

Cricket and Skimmer playing - June 9

Proud mom and her son Cricket - June 4

All together - June 7

Back