Planned litters

We verwachten momenteel geen pups. Een eerstvolgend nest zal op zijn vroegst voor 2014 gepland zijn.
We kunnen u wel doorverwijzen naar andere fokkers, dus contacteer ons gerust voor meer informatie.

We don't expect any pups at the moment. A next litter is planned not earlier than 2014.
We usually know breeders we can refer to though, so feel free to contact us.


Als u ge´nteresseerd bent in een nestje, denk er dan aan: Ondanks het feit dat we rekening proberen te houden met kleur-voorkeur van onze puppy-kopers, plaatsen we onze pups niet alleen maar op uiterlijk. We bekijken de pups vanaf de eerste dag en plaatsen de puppies op basis van een heleboel dingen, zoals temperament, natuurlijk instinct en geschiktheid. Als u ge´nteresseerd bent in een pup uit een nestje, raden we u aan om onze vragenlijst in te vullen en om daarna met ons contact op te nemen (via telefoon; 06-29446740, e-mail of persoonlijk).
We behouden het recht om ervoor te kiezen een puppy niet te plaatsen op welk tijdstip dan ook en om welke reden dan ook. Ons eerste belang is de veiligheid en het welzijn van onze puppies, vanaf de dag dat de teef opneemt tot de dag (hopelijk ver in de toekomst) dat de honden zullen sterven.

Interested puppy buyers, please note: Although we will always keep in mind the color preference of our puppy buyers we DO NOT place our pups in homes based solely on color choice. We evaluate the pups from day 1 and puppies are placed based on a wide variety of things including temperament, natural instinct, and suitability. If you are interested in a puppy from a litter we recommend you to complete our questionnaire and contact us (via phone, e-mail or in person).
We reserve the right to choose not to place a puppy in a prospective home at any time or for any reason. Our first consideration is the safety and well-being of our puppies, from the day they are conceived until the day (hopefully long in the future) when they pass on.

He is your friend, your partner, your defender, your dog.
You are his life, his love, his leader.
He will be yours, faithful and true, to the last beat of his heart.
You owe it to him to be worthy of such devotion.
                         ~
Unknown

Wanneer u het ras nog niet zo goed kent verwijzen we u graag naar de site "Scooter and Friends". (vergeet de "puppie-pagina" en de "karakterschets" niet!!)

When you are not very familiar with this breed, please take a good look at href="http://www.scooterandfriends.homestead.com/" target=NEW> Scooter and Friends.GA NAAR ONZE VRAGENLIJST/  GO TO OUR QUESTIONNAIRE