Litter 2012
8th week

Oh wow, wat een week. Ik geef het toe, ik ben doodmoe. De pups hebben echter nergens last van. Ze blijven langer en langer wakker, kunnen steeds meer hebben en zuigen als kleine sponsjes alles in zich op en willen alsmaar meer! :)

Een overzichtje van de tripjes die we deze week gemaakt hebben:
Afgelopen week hebben we beëindigd met een bezoekje aan de Intratuin en deze week zijn we begonnen met een soortgelijk uitje; de Pet's Place. Nieuwe mensen, nieuwe knaagdieren, heel veel vogels, allerlei verschillende geurtjes, een aantal nieuwe honden... best een avontuur! Daarna door naar het park rond kasteel Hoevelaken. De pups bleven daar maar ontsnappen richting de sloten, maar ze hadden ook hun eerste kennismaking met klimop en hebben van de volwassen honden geleerd hoe leuk het is om daar door heen te rennen en te springen! Een genot om naar te kijken!
Een absoluut hoogtepuntje van deze week was voor mij het uitje naar de schapen. Alle pups één voor één wat tijd geven bij de schapen, ze wat heen en weer bewegen en zien wat de pups dan doen. Ik was zo blij met hoe de pups reageerden! Geen angst, een aantal rechte walk ups, een aantal pups probeerden al mooi de schapen te controleren en naar de koppen te gaan. Ze hadden allemaal interesse. Erg cool!
We zijn verschillende keren naar het strand geweest deze week. Altijd veilig om te rennen en spelen, genoeg te verkennen, water om in af te koelen... en ja, dat water is niet alleen meer om van te drinken of in pootje te baden. De pups hebben het zwemmen ontdekt! We hebben nog nooit pups gehad die zo vroeg al zwommen, maar deze kleintjes kennen geen angst en kopieren gewoon het gedrag van de volwassen honden.
Een belangrijk tripje was naar de oogarts. Geen leuk uitje voor de pups, maar gelukkig zijn alle oogjes vrij van erfelijke oogafwijkingen. :)
Nog een belangrijk uitje, maar ook leuk, was naar het trein station. Dankzij alle geweldige 'puppy walkers' had elk pupje een eigen handler. Er is zoveel te zien in en rond een trein station! Behalve de treinen zelf, zijn er koffertjes op wieltjes, roltrappen, schuifdeuren, auto's, fietsen, bussen, heel veel mensen, een paar andere honden, verscheidende winkeltjes, zoveel nieuwe geuren en geluiden...
Een ander uitje ging naar de Soesterduinen. Een zandverstuiving is weer een hele andere omgeving voor de pups en ze zijn totaal niet onder de indruk!

Hieronder staan individuele foto's van de pups op leeftijd van precies 8 weken oud. Meer foto's van de hele achtste week kunnen HIER gevonden worden. Een schitterende serie foto's gemaakt door Linda Westerhoff staat op facebook: HIER en wederom een schitterende video collage van deze week gemaakt door Hylke Walters staat HIER. Dames, ik ben zo ongelooflijk dankbaar voor jullie hulp hiermee, heel erg bedankt!!!

Oh wow, what a week. I'll admit, I'm exhausted. That doesn't hold true for the pups though. They stay awake longer and longer, can handle so much more in each trip and are just little sponges taking everything in and always wanting more! :)

An overview of the trips and adventures of this week:
We left off last week after visiting the garden shop and we continued with a similar trip this week; the pet shop! New people, new rodents, lots of birds, many different smells, a few other dogs... quite the adventure. On to the park around the castle in Hoevelaken. The pups kept escaping there in the directions of the water, but they also met ivy and learned from the adult dogs how much fun it is to run and jump through the ivy. A joy to watch!
An absolute highlight of this week was for me the trip to sheep. Giving each pup individually some time around the sheep, move them a bit and see what the pups would do. I was so pleased with all of them. No fear, some straight walk ups, some pups trying to cover and go to the heads already. All of them were interested. Very cool!
We went several times to the beach with the pups. Always safe to run and play, lots to discover, water to cool off in... and well, that water isn't just to drink and cool your paws, but the pups have discovered the joy of swimming! We've never had pups swimming at such a young age, but these little ones know no fear and simply copied the behaviour of the adult dogs.
An important trip was to the ophthalmologist for their eye check. Not so much a fun trip for the pups, but fortunately all eyes were clear. :)
Another important trip, but also lots of fun, was to the train station. Thanks to all our 'puppy walkers' each pup had his/her own person to look after them. So much to see in and around a train station! Next to the trains, there are trolleys, escalators, sliding doors, cars, bikes, busses, tons of people, a few other dogs, several shops, so many new smells and sounds....
And a fully fun trip was to the 'Soesterduinen', a huge sand drift. Another totally different environment for the pups and it doesn't phase them at all.

Below you can find individual pictures of the pups at exactly 7 weeks of age. More pictures made during the whole seventh week can be found HERE. An amazing serie of photos made by Linda Westerhoff can be found on facebook: HERE and another great video of this week made by Hylke Walters is HERE! Ladies, I'm so grateful for your help, thank you *so* much!

 

 


 Dazzling Spirit Wave Your Flag - "Banner"
red merle male
5890
grams

Dazzling Spirit Chasing Liberty - "Chase"
red merle male

6190 grams

  Dazzling Spirit Claim to Fame - "Flame"
red bi female
4720
grams

 Dazzling Spirit Peace of Cake - "Space"
red merle male
5300
grams Dazzling Spirit Spread Your Wings - "Fly"
red merle female
4130
grams

 Dazzling Spirit Masterpeace - "Praise"
red merle female
4930
grams
 Dazzling Spirit Free Forever - "Liberty"
red bi female
 4075
grams

 Dazzling Spirit For Victory - "Vicky"
red merle female
4780 grams