Litter 2012
7th week

Een lekker gevarieerd weekje. We zijn rustig begonnen in het weekend met wat bezoek en een volgende clicker sessie, wat bij alle pups echt heel goed ging. Dit is aan het eind van de week herhaald (4e sessie) en alle pups doen de handtouch! Echt leuk om met dit stel te werken!

Door de week zijn er weer verschillende uitjes geweest, o.a. naar het strand, naar Riekje (fokster van Moving Spirit, onze stam) en naar het Puppy Parcours van Paws4Fun. Gedurende de eerste uitjes hebben de pups ook verschillende andere honden ontmoet. Probleemloos, ze gedragen zich hetzelfde als ze naar onze eigen honden doen, en dat is prima!
Het Puppy Parcours is een absolute aanrader voor elke fokker. Zo leuk en ook zo nuttig. Om te zien hoe de pups reageren, maar ook om ze positieve ervaringen te laten opdoen met allerlei verschillende objecten, ondergronden, geuren, kleuren, vormen, bewegende objecten/ondergronden, etc.. De pups vonden het geweldig, maar dat gold niet alleen voor het parcours, ook de auto's eromheen, graafplekken en ook gewoon het grasveld om over te rennen en te spelen was erg in trek. We hebben met een flink stel mensen hard ons best moeten doen om alle pupjes enigszins bij het parcours in de buurt te houden!

Er waren ook wat belangrijke zaken te doen deze week. De chipper is langs geweest, dus de registratie van de pups is hiermee ook gecompleteerd. De ASCN is langs geweest voor de nest inventarisatie, en we hebben halverwege de week de puppy test gehad. Heerlijk om een bevestiging te zien van onze indrukken en ideeen en om dit ook eens van wat andere kanten te bekijken en bespreken.
Ook hebben de pupjes een fotoshoot achter de rug met Jos Karouw, die zijn geweldige buitenstudio mee had genomen en niet alleen zelf schitterende foto's heeft genomen, maar ook mij geholpen heeft mooie plaatjes te schieten! :)

Als laatste hebben de pups deze week een bezoekje gebracht aan de Intratuin. Als voorbereiding daarop hebben ze hun nieuwe halsbandjes een avond gedragen om er aan te wennen. In de Intratuin hebben ze voor het eerst aan een lijntje gelopen en daarnaast veel mensen, veel nieuwe luchtjes en geluiden en ook verschillende nieuwe diersoorten gezien. Ook de karretjes, schuifdeuren, kassa's en de auto's en fietsers op de parkeerplaats waren de moeite waard.
Foto's van dit tripje zullen in het album van volgende week zitten.


Hieronder staan individuele foto's van de pups op leeftijd van precies 7 weken oud. Meer foto's van de hele zevende week kunnen HIER gevonden worden. Een bonus album met foto's is gemaakt door Lisette Hensgens en staat HIER en een schitterende video collage van deze week gemaakt door Hylke Walters staat HIER.

A nice week with lots of variation. We started slowly with a weekend filled with some visitors and a next clicker session, which went really well with all pups. This is repeated later in the week (4th session) and all the pups did the handtouch! It really is fun to work with this bunch!

Through the week, we went for several outings again; we went to the beach again, and to Riekje (the breeder of Moving Spirit, our foundation), and to the Puppy Playground of Paws4Fun. During those outings the pups have met several other dogs too. Problem free, the pups behave identical towards unknown dogs as they do to our dogs.
The Puppy Playground really is a something I could recommend to every breeder!! So much fun and so useful and important. To see how the pups react, but also to give them positive experiences with all kinds of objects, surfaces, smells, colors, shapes, moving o
bjects/surfaces, etc.. The pups loves it, but not only the Playground, the cars around it, good digging spots and also simply the field around to run and play on was lots of fun!

There also were a couple of important things this weekend. The chipper came, so the pups are chipped and registered now officially. The ASCN came to do the 'litter evaluation' and the puppy test was done that day as well. Awesome to get confirmations of our impressions and to discuss it and look at it from different angles.
The pups also had a photoshoot with
Jos Karouw, who brought his outdoor studio and who didn't only take amazing pictures, but also helped me to take great pics! :)

Last but not least, the pups visited 'Intratuin'. As preparation, the pups wore their new collars an evening to get used to it. In the Intratuin, they walked on leash for the firt time, and besides that met a lot of people, lots of new smells and sounds, and they also met several new animals. The carts, sliding doors, cash desk, and also the cars and bikes on the parking lot were great socialisation objects.
Photos of this trip will be in the album of next week.

Below you can find individual pictures of the pups at exactly 7 weeks of age. More pictures made during the whole seventh week can be found HERE. A bonus photo album is made by Lisette Hensgens and can be found HERE and a great video of this week made by Hylke Walters is HERE!

 

 


 Dazzling Spirit Wave Your Flag - "Banner"
red merle male
5100
grams

Dazzling Spirit Chasing Liberty - "Chase"
red merle male

5250 grams

  Dazzling Spirit Claim to Fame - "Flame"
red bi female
4155
grams

 Dazzling Spirit Peace of Cake - "Space"
red merle male
4580
grams Dazzling Spirit Spread Your Wings - "Fly"
red merle female
3550
grams

 Dazzling Spirit Masterpeace - "Praise"
red merle female
4275
grams
 Dazzling Spirit Free Forever - "Liberty"
red bi female
 3575
grams

 Dazzling Spirit For Victory - "Vicky"
red merle female
4080 grams