Litter 2012
6th week

Een drukke week voor de pupjes. Nadat we vorige week het eerste uitje hadden gemaakt, hebben de pups eventjes rust gehad en vervolgens hebben we gedurende de week nog 4 tripjes gemaakt. Naar de velden, naar het water, bergje beklimmen, in de doggyride (officieel 'sportwagon')... nieuwe plekken, nieuwe luchtjes, nieuwe ondergronden, wat een ontdekkingstochten! En natuurlijk ook veel nieuwe mensen, want zowel op de uitjes als thuis krijgen de pups veel bezoek en aandacht. Dat vinden ze heerlijk en er is nog geen greintje gereserveerdheid te bespeuren.
Thuis wordt er veel gespeeld, gerend en geslapen, maar ook aan belangrijke zaken als de zindelijkheidstraining en basis clicker training gewerkt. Het zindelijk worden ging een tijdje extreem voorspoedig en poepen gebeurt buiten en plassen buiten of binnen op de kranten. De laatste dagen is de vooruitgang er weer even uit, maar dat komt wel weer.
De basis clicker training is nog erg basis in dit stadium en gaat vooral om het alleen (zonder nestgenoten of moeder) zijn in een vreemde ruimte, het bekend raken met het clicker geluid en leren dat mensen lekkers uitdelen. Zonder problemen hebben de pups de ruimte verkend, ze volgen me, komen als ik roep en zijn erg geinteresseerd in het lekkers.
Het laatste deel van de week bevat ook de minder leuke dingen van het leven; de pups moesten gespeend worden en met precies 6 weken leeftijd zijn ze veterinair gecheckt (en goed bevonden!) en hebben hun eerste vaccinaties gehad. De tweede ontworming volgt dit weekend.


Hieronder staan individuele foto's van de pups op leeftijd van precies 6 weken oud. Meer foto's van de hele zesde week kunnen HIER gevonden worden en een schitterende video collage van deze week gemaakt door Hylke Walters is HIER te vinden.

A busy week for the pups. After their first outing last week, the pups got a little break, and during the rest of the week we made 4 other trips. To the fields, to the water, climbing mountains, riding in the doggyride (officially 'sportwagon').... new places, new smells, new surfaces, what an explorations! And of course a lot of new people as well, because both on the trips as at home, the pups get lots of visitors and lots of attention. They love it and there is no hint of reservedness to be seen.
At home, the pups play, run and sleep, but we also work on important things such as potty training and basis clicker training. The potty training went extremely well and they all poop outside and peeing happens either outside or inside on the papers. The last days we don't see much more progress, but I'm confident that will come next week again.
The basis clicker training is at this time still very basic. It is mostly about being in an unknown room alone (without littermates or mom), getting used to the clicker sound and learn that humans hand out treats. Without any problem, they pup explored the room, follow me around, come when called and are very interested in the treats.
The last part of the week also included things that aren't as much fun; the pups had to be weaned and with exactly 6 weeks they got their first veterinary check (passed with flying colors!) and got their first vaccinations. The second deworming will follow this weekend.


Below you can find individual pictures of the pups at exactly 6 weeks of age. More pictures made during the whole sixth week can be found HERE and a great video of this week made by Hylke Walters can be seen HERE.

 

 

 

 Dazzling Spirit Wave Your Flag - "Banner"
red merle male
4240
grams

Dazzling Spirit Chasing Liberty - "Chase"
red merle male

4210 grams

 

 

 

 Dazzling Spirit Claim to Fame - "Flame"
red bi female
3400
grams

 Dazzling Spirit Peace of Cake - "Space"
red merle male
3640
grams

 

 

 Dazzling Spirit Spread Your Wings - "Fly"
red merle female
2870
grams

 Dazzling Spirit Masterpeace - "Praise"
red merle female
3515
grams


 

 

 Dazzling Spirit Free Forever - "Liberty"
red bi female
 2960
grams

 Dazzling Spirit For Victory - "Vicky"
red merle female
3375 grams