Litter 2012
2nd week

Het is een week geweest met zorgen. We hebben een aantal dagen en nachten geworsteld met flesvoeding elk uur. Het was vermoeiend en ook de pups waren er niet blij mee. Na de eerste dag flesvoeding leek het resultaat geweldig, maar daarna zakte het helaas gelijk weer terug naar de eerdere lage gewichtstoenames. We zijn overgeschakeld op sonde voedingen elke 2 uur en ook dat gaf geweldig toenemende gewichten de eerste dag en toen zakte het weer terug. Gelukkig voelt Chelsea zich een stuk beter en zijn de pups levendig, sterk en fit en totaal niet achter in ontwikkeling. De eerste oogjes zijn aan het openen en baby blauwe kijkers gluren vanuit de spleetjes. Het eerste spel gedrag is te zien en de pups beginnen steeds meer te verkennen. Een aantal zijn de werpkist ook al uitgeklauterd, dus de ingang is opgehoogd. Dat klauteren is deel van de 'walking and talking' oefeningen die deze week op het programma stonden. Langzaam maar zeker kwamen die dikke buikjes steeds verder van de grond, en hun pootjes konden steeds langer en langer hun gewicht dragen. Goede vooruitgang in het lopen, maar nog betere vooruitgang bij het praten! De pups blaffen, grommen, piepen, schreeuwen en maken nog veel meer geluiden die geen naam hebben.

Hieronder staan individuele foto's van de pups op leeftijd van precies 2 weken oud. Meer foto's van de hele tweede week kunnen HIER gevonden worden.

It has been a troublesome week. We struggled several days with bottle feeding every hour. It was exhausting and the pups didn't like it either. The first day of bottle feeding seemed to give great results, but then we slipped back to the low weight gains. We moved on to tube feeding every 2 hours and again the first day gave great increased weight gains, but then it slipped back... Fortunately, Chelsea is feeling better and the pups are happy, feisty and strong though and are not behind in development at all. The first eyes started to open and several baby blue eyes peek through the little slits. The first play behaviour is noted and they are starting to explore more of the world. Several pups clambered out of the whelping box, so the entrance is heightened now. This clambering is part of the whole 'walking and talking' exercises that have been going on all week. Slowly those bellies were lifted higher and higher and their legs could support their weight for a little bit longer every time. Great progress on the walking, but even better progress on the talking! The pups can bark, growl, whine, scream and make many other sounds of which I don't know how to call them.

Below you can find individual pictures of the pups at exactly 2 weeks of age. More pictures made during the whole second week can be found HERE.

 

 

 

 Dazzling Spirit Wave Your Flag - "Banner"
red merle male
1010
grams

Dazzling Spirit Chasing Liberty - "Chase"
red merle male

860 grams

 

 

 

 Dazzling Spirit Claim to Fame - "Flame"
red tri female
770
grams

 Dazzling Spirit Peace of Cake - "Space"
red merle male
835
grams

 

 

 Dazzling Spirit Spread Your Wings - "Fly"
red merle female
730
grams

 Dazzling Spirit Masterpeace - "Praise"
red merle female
790
grams


 

 

 Dazzling Spirit Free Forever - "Liberty"
red bi female
 750
grams

 Dazzling Spirit For Victory - "Vicky"
red merle female
820 grams