Spinoff's Razzle Dazzle OTDds STDc(1st ATDs)


 Dazzle @ 22 months of age


Dazzle @ 16 months of age

Dazzle is ons Canadeesje. Ze is 9 september 2006 vanuit Canada naar Nederland gekomen.
Vanaf het eerste moment verbaast ze ons met haar geweldige open en stabiele karakter. Dazzle is een vrolijke enthousiaste hond en is ons zonnetje in huis. Ze is erg op ons gericht en is voor ons een echte knuffelhond. Tegenover andere mensen en honden is ze open en vriendelijk. Ze kan tot nu toe met iedereen overweg.
Ze is een gedreven werker. Haar hart ligt bij het drijven van schapen, eenden en koeien. Maar ook dogfrisbee, behendigheid, speuren en obedience vindt ze leuk. Ik geniet er elke dag van om met haar te werken!
 

Dazzle is our Canadian girl. She came from Canada to the Netherlands at September 9th 2006.
Right from the first moment, she dazzled us with her open and stable character. Dazzle is a happy enthusiastic dog and she is our little sunshine. She is very focussed on us and loves to cuddle. Towards other people and dogs she is open and friendly. Until now, she is fine with everybody.
She is a driven worker. Her heart lies with working stock (cattle, sheep and ducks). But she also loves dogfrisbee, agility, tracking and obedience. I enjoy working with her every day!