About us
Magic and Genie in Italy

De mensen achter "Dazzling Spirit" zijn Carry Bloklander en Noelle Hoorneman, moeder en dochter. In 1996 waren we op zoek naar een veelzijdige sporter en geweldige kameraad in n. Genie vulde deze vacature geweldig. Samen met haar dochter Magic heeft ze ons bijna alle takken van hondensport laten zien en heeft ze ons helemaal verslingerd aan dit ras.
Onze grootste hobby is het beoefenen van allerlei verschillende sporten met onze Aussies. We hebben behendigheid met Genie en Magic gedaan, hebben beide honden gecertificeerd in reddingswerk en voor het 2e certificaat reddingshond/speurhond getraind, zijn bezig met dogfrisbee en werken regelmatig bij de schapen, eenden en koeien. Daarnaast hebben we jarenlang engelse obedience getraind en hebben de G&G programma's doorlopen. We trainen ook doggydance en andere kunstjes. Wat we bijna nog het allerliefste doen is elke dag lange wandelingen en fietstochten maken met de honden.

The faces behind "Dazzling Spirit" are Carry Bloklander and Noelle Hoorneman, a mother and daughter team. In 1996 we were looking for a versatile sportsdog and a great companion in one. Genie fullfilled this description perfectly. Together with her daughter Magic, she has shown us almost all venues of dogsport and she got us totally hooked on this breed. 
Our biggest hobby is training many different sports with our Aussies. With Genie and Magic we have done agility, have certified both dogs for rescue work, trained for rescue dog and tracking, we're doing dogfrisbee and work regularly with sheep, ducks and cattle. Besides we have been training english obedience for years and went through  the Dutch FCI programs. We train some doggydance and other tricks too. But we love to make long walks and trips on the bike with the Aussies most.


Carry

Noelle

 

RiekjeSinds 1998 fokken we op beperkte schaal Aussies. We fokken hierbij voor gezonde, veelzijdige werkers met een prettig karakter en functionele correcte bouw. We hechten veel waarde aan de gezondheid en werkkwaliteiten van ons ras. Aan elk nest gaat daarom een lange tijd van research en voorbereiding vooraf. Dit in combinatie met een erg uitgebreide socialisatie om de pups een zo goed mogelijke start te geven, zorgt dat we op kleine schaal fokken. 
Van 1998 tot 2007 hebben we samen met Riekje Harms-Feberwee onder haar kennelnaam gefokt. Zij is de fokster van onze Genie. Alle honden met Moving Spirit voor hun naam zijn dus officieel door Riekje gefokt. Vanaf 2007 gaan we verder onder de naam Dazzling Spirit, hierin worden onze Moving Spirits verenigd met onze nieuwe aanwinst Dazzle. 
We zijn ontzettend dankbaar voor de samenwerking met Riekje; met behulp van haar kennis, materialen en niet te vergeten haar bijna dagelijkse medeleven, hebben wij vier nestjes puppies gefokt. Zonder Riekje hadden we nooit puppies gehad.

Since 1998 we breed Aussies on a limited basis. We breed for healthy, versatile working dogs with a pleasant character and a functional correct structure. We highly appreciate the health and working qualities of this breed. Therefore, a long period of research and preparation preceeds every litter. Combined with a thorough socialisation to give our pups the best possible start, make sure that we don't breed on a large scale.
From 1998 untill 2007, we have been co-breeding with Riekje Harms-Feberwee under her kennelname. She is the breeder of our Genie. So, all dogs with Moving Spirit in front of their name are officially bred by Riekje. Since 2007, we continue our breeding under the name Dazzling Spirit, which combines our Moving Spirits with our new addition Dazzle. 
We are very thankfull for our cooperation with Riekje; with her help, knowledge and daily support we have bred four litters. Without Riekje we would never have had puppies.